Các điều khoản này điều phối việc sử dụng trang web Internet tại Tầm tay. Để sử dụng website, bạn phải đồng ý với các điều khoản được nêu dưới đây.

Ban quản trị website (từ đây được gọi tắt là BQT) có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ khác, theo các điều khoản khác nhau. Những điều khoản này chỉ áp dụng để sử dụng website.

dieu-khoan-su-dung

Điều khoản quan trọng

Các điều khoản này bao gồm một số điều khoản quan trọng ảnh hưởng đến quyền và trách nhiệm của bạn, chẳng hạn như từ chối trách nhiệm, giới hạn trách nhiệm pháp lý của Website đối với bạn, thỏa thuận của bạn để bảo hiểm cho Website về các thiệt hại do bạn lạm dụng website và thỏa thuận phân xử tranh chấp.

Quyền của bạn để sử dụng website

Theo các điều khoản này, BQT cho phép bạn sử dụng website. Mọi người cần phải đồng ý với các điều khoản này để sử dụng website.

Điều kiện sử dụng website

Sự cho phép của bạn để sử dụng website phải tuân theo các điều kiện sau:

 1. Bạn phải ít nhất mười ba tuổi.
 2. Bạn không còn có thể sử dụng website nếu BQT liên lạc trực tiếp với bạn để nói rằng bạn có thể không.
 3. Bạn phải sử dụng website theo Sử dụng được chấp nhậnTiêu chuẩn nội dung.

Sử dụng được chấp nhận

 1. Bạn không thể vi phạm pháp luật bằng cách sử dụng website.
 2. Bạn không được sử dụng hoặc cố gắng sử dụng tài khoản của người khác trên website mà không có sự cho phép cụ thể của họ.
 3. Bạn không được mua, bán hoặc trao đổi tên người dùng hoặc các mã định danh duy nhất khác trên website.
 4. Bạn không được gửi quảng cáo, thư dây chuyền hoặc chào mời khác thông qua website hoặc sử dụng website để thu thập địa chỉ hoặc dữ liệu cá nhân khác cho danh sách hoặc cơ sở dữ liệu gửi thư thương mại.
 5. Bạn không được tự động truy cập vào website hoặc theo dõi website, chẳng hạn như với trình thu thập dữ liệu web, trình cắm hoặc trình bổ sung trình duyệt hoặc chương trình máy tính khác không phải là trình duyệt web. Bạn có thể thu thập thông tin website để lập chỉ mục cho công cụ tìm kiếm có sẵn công khai, nếu bạn chạy.
 6. Bạn không được sử dụng website để gửi e-mail đến danh sách phân phối, nhóm tin tức hoặc bí danh thư nhóm.
 7. Bạn không được ngụ ý sai rằng bạn liên kết với hoặc chứng thực bởi công ty.
 8. Bạn không được siêu liên kết đến hình ảnh hoặc nội dung không siêu văn bản khác trên website trên các trang web khác.
 9. Bạn không được xóa bất kỳ nhãn hiệu nào thể hiện quyền sở hữu độc quyền khỏi các tài liệu bạn tải xuống từ website.
 10. Bạn không được hiển thị bất kỳ phần nào của website trên các trang web khác với <iframe>.
 11. Bạn không được vô hiệu hóa, tránh hoặc phá vỡ mọi hạn chế về bảo mật hoặc quyền truy cập của website.
 12. Bạn không được làm căng cơ sở hạ tầng của website với khối lượng yêu cầu không hợp lý hoặc các yêu cầu được thiết kế để áp đặt tải không hợp lý lên các hệ thống thông tin bên dưới website.
 13. Bạn không được mạo danh người khác thông qua website.
 14. Bạn không được khuyến khích hoặc giúp đỡ bất kỳ ai vi phạm các điều khoản này.

Tiêu chuẩn nội dung

 1. Bạn không được gửi nội dung đến website bất hợp pháp, gây khó chịu hoặc gây hại cho người khác. Điều này bao gồm nội dung quấy rối, không phù hợp hoặc lạm dụng.
 2. Bạn không được gửi nội dung lên website vi phạm pháp luật, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ ai, vi phạm quyền riêng tư của bất kỳ ai hoặc vi phạm thỏa thuận mà bạn có với người khác.
 3. Bạn không thể gửi nội dung đến website có chứa mã máy tính độc hại, chẳng hạn như vi-rút máy tính hoặc phần mềm gián điệp.
 4. Bạn không được gửi nội dung lên website với tư cách là người giữ chỗ đơn thuần, để giữ một địa chỉ cụ thể, tên người dùng hoặc số nhận dạng duy nhất khác.
 5. Bạn không được sử dụng website để tiết lộ thông tin mà bạn không có quyền tiết lộ, như thông tin cá nhân hoặc thông tin cá nhân của người khác.

Thực thi

BQT có thể điều tra và truy tố các vi phạm các điều khoản này để phạm vi pháp lý đầy đủ nhất. Ban quản trị Website có thể thông báo và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trong việc truy tố các vi phạm pháp luật và các điều khoản này.

BQT có quyền thay đổi, sắp xếp lại và xóa nội dung trên website vì bất kỳ lý do gì. Nếu bạn tin rằng ai đó đã gửi nội dung lên website vi phạm các điều khoản này, liên hệ ngay với chúng tôi.

Tài khoản của bạn

Bạn phải tạo và đăng nhập vào tài khoản để sử dụng một số tính năng của website.

Để tạo một tài khoản, bạn phải cung cấp một số thông tin về bản thân. Nếu bạn tạo một tài khoản, bạn đồng ý cung cấp tối thiểu một địa chỉ email hợp lệ và để giữ cho địa chỉ đó được cập nhật. Bạn có thể đóng tài khoản của mình bất cứ lúc nào bằng cách gửi email [email protected].

Bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các hành động được thực hiện bằng tài khoản của mình, cho dù bạn có ủy quyền hay không, cho đến khi bạn đóng tài khoản hoặc thông báo cho Ban quản trị Website rằng tài khoản của bạn đã bị xâm phạm. Bạn đồng ý thông báo cho công ty ngay lập tức nếu bạn nghi ngờ tài khoản của mình đã bị xâm phạm. Bạn đồng ý chọn mật khẩu an toàn cho tài khoản của mình và giữ bí mật.

BQT có thể hạn chế, đình chỉ hoặc đóng tài khoản của bạn trên website theo chính sách của website để xử lý các yêu cầu gỡ xuống liên quan đến bản quyền hoặc nếu BQT tin tưởng một cách hợp lý rằng bạn đã vi phạm bất kỳ quy tắc nào trong các điều khoản này.

Nội dung của bạn

Không có gì trong các điều khoản này cung cấp cho công ty bất kỳ quyền sở hữu đối với tài sản trí tuệ mà bạn chia sẻ với website, chẳng hạn như thông tin tài khoản, bài đăng hoặc nội dung khác mà bạn gửi lên website. Không có gì trong các điều khoản này cung cấp cho bạn bất kỳ quyền sở hữu trong tài sản trí tuệ của BQT.

Giữa bạn và BQT, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung bạn gửi đến website. Bạn đồng ý không ngụ ý sai rằng nội dung bạn gửi đến website được tài trợ hoặc phê duyệt bởi BQT. Các điều khoản này không bắt buộc BQT lưu trữ, duy trì hoặc cung cấp các bản sao nội dung bạn gửi và để thay đổi nó, theo các điều khoản này.

Nội dung bạn gửi đến website thuộc về bạn và bạn quyết định cấp phép nào cho người khác cho nó. Nhưng ở mức tối thiểu, bạn cấp phép cho BQT cung cấp nội dung mà bạn gửi lên website cho những người dùng khác của website. Giấy phép đặc biệt đó cho phép BQT sao chép, xuất bản và phân tích nội dung bạn gửi lên website.

Khi nội dung bạn gửi bị xóa khỏi website, cho dù là bởi bạn hay bởi BQT, giấy phép đặc biệt của website sẽ kết thúc khi bản sao cuối cùng biến mất khỏi bản sao lưu, bộ nhớ cache và các hệ thống khác của website. Các giấy phép khác mà bạn áp dụng cho nội dung bạn gửi, chẳng hạn như giấy phép Creative Commons, có thể tiếp tục sau khi nội dung của bạn bị xóa. Những giấy phép đó có thể cung cấp cho người khác, hoặc chính BQT, quyền chia sẻ nội dung của bạn thông qua website một lần nữa.

Những người khác nhận nội dung bạn gửi đến website có thể vi phạm các điều khoản mà bạn cấp phép cho nội dung của mình. Bạn đồng ý rằng BQT sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về những vi phạm hoặc hậu quả của chúng.

Trách nhiệm của bạn

Bạn đồng ý bồi thường cho BQT khỏi các khiếu nại pháp lý của những người khác liên quan đến việc bạn vi phạm các điều khoản này hoặc vi phạm các điều khoản này bởi những người khác sử dụng tài khoản của bạn trên website. Cả bạn và BQT đều đồng ý thông báo cho phía bên kia về bất kỳ khiếu nại pháp lý nào mà bạn có thể phải bồi thường cho BQT càng sớm càng tốt. Nếu BQT không thông báo cho bạn về yêu cầu pháp lý kịp thời, bạn sẽ không phải bồi thường cho BQT về những thiệt hại mà bạn có thể đã bảo vệ chống lại hoặc giảm nhẹ bằng thông báo kịp thời. Bạn đồng ý cho phép Ban quản trị Website kiểm soát điều tra, bào chữa và giải quyết các khiếu nại pháp lý mà bạn sẽ phải bồi thường cho Ban quản trị Website và hợp tác với những nỗ lực đó. BQT đồng ý hoặc không đồng ý với bất kỳ giải quyết nào thừa nhận lỗi cho bạn hoặc áp đặt nghĩa vụ với bạn mà không có thỏa thuận trước của bạn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Bạn chấp nhận mọi rủi ro khi sử dụng website và nội dung trên website. Theo như luật pháp cho phép, BQT và các nhà cung cấp của nó cung cấp website như hiện tại, không có bất kỳ sự bảo đảm nào.

website có thể siêu liên kết đến và tích hợp các website và dịch vụ do người khác điều hành. BQT không bảo đảm về các dịch vụ do người khác điều hành hoặc nội dung họ có thể cung cấp. Việc sử dụng các dịch vụ do người khác điều hành có thể bị chi phối bởi các điều khoản khác giữa bạn và dịch vụ đang chạy.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

*** Cả BQT và nhà cung cấp của website sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về việc vi phạm hợp đồng thiệt hại mà nhân viên của họ không thể lường trước một cách hợp lý khi bạn đồng ý với các điều khoản này. ***

*** Theo như luật pháp cho phép, toàn bộ trách nhiệm pháp lý đối với bạn đối với các khiếu nại thuộc bất kỳ loại nào có liên quan đến website hoặc nội dung trên website sẽ bị giới hạn ở mức 50 USD. ***

Phản hồi

BQT hoan nghênh phản hồi và đề xuất của bạn cho website. Xem phần Liên hệ bên dưới để biết cách liên lạc với chúng tôi.

Bạn đồng ý rằng BQT sẽ tự do hành động về phản hồi và đề xuất mà bạn đã cung cấp sẽ không phải thông báo cho bạn rằng phản hồi của bạn đã được sử dụng, xin phép bạn sử dụng hoặc trả tiền cho bạn. Bạn đồng ý không gửi phản hồi hoặc đề xuất mà bạn tin rằng có thể là bí mật hoặc độc quyền, cho bạn hoặc người khác.

Chấm dứt

Bạn hoặc BQT có thể kết thúc thỏa thuận được ghi trong các điều khoản này bất cứ lúc nào. Khi thỏa thuận của chúng tôi kết thúc, sự cho phép của bạn để sử dụng website cũng kết thúc.

Các điều khoản sau tồn tại khi kết thúc thỏa thuận của chúng tôi: Nội dung của bạn, Phản hồi, Trách nhiệm của bạn, Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm, Giới hạn trách nhiệm pháp lýĐiều khoản chung.

Tranh chấp

Việt Nam sẽ chi phối mọi tranh chấp liên quan đến các điều khoản này hoặc việc bạn sử dụng website.

Bạn và BQT đồng ý tìm kiếm các lệnh liên quan đến các điều khoản này chỉ tại tòa án Tỉnh hoặc toà án tối cao Việt Nam. Cả bạn và BQT sẽ không phản đối thẩm quyền, website hoặc địa điểm tại các tòa án đó.

Khác với việc tìm kiếm lệnh cấm hoặc khiếu nại theo Đạo luật Lừa đảo và Lạm dụng Máy tính, bạn và BQT sẽ giải quyết mọi tranh chấp bằng cách ràng buộc trọng tài của Hiệp hội Trọng tài Việt Nam. Trọng tài sẽ tuân theo Quy tắc trọng tài thương mại của AAA và Thủ tục bổ sung cho các tranh chấp liên quan đến người tiêu dùng. Trọng tài sẽ xảy ra tại HCM Việt Nam. Bạn sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào với tư cách cá nhân, và không phải là một phần của vụ kiện tập thể hoặc thủ tục đại diện khác, cho dù là nguyên đơn hay thành viên tập thể. Không có trọng tài viên sẽ hợp nhất bất kỳ tranh chấp nào với bất kỳ trọng tài nào khác mà không có sự cho phép của công ty.

Bất kỳ phán quyết trọng tài nào cũng sẽ bao gồm chi phí trọng tài, phí luật sư hợp lý và chi phí hợp lý cho các nhân chứng. Bạn và BQT có thể nhận các phán quyết trọng tài tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền.

Điều khoản chung

Nếu một điều khoản của các điều khoản này không thể thực thi được như văn bản, nhưng có thể được thay đổi để làm cho nó có hiệu lực, thì điều khoản đó nên được sửa đổi trong phạm vi tối thiểu cần thiết để có thể thực thi được. Nếu không, điều khoản đó nên được gỡ bỏ.

Bạn không thể chuyển nhượng thỏa thuận của bạn với BQT. BQT có thể chuyển nhượng thỏa thuận của bạn cho bất kỳ chi nhánh nào của website, bất kỳ công ty nào khác có quyền kiểm soát website hoặc bất kỳ công ty nào khác mua tài sản của website liên quan đến website. Bất kỳ nhiệm vụ cố gắng chống lại các điều khoản này không có hiệu lực pháp lý.

Việc thực hiện bất kỳ quyền nào theo Thỏa thuận này, cũng không từ bỏ bất kỳ vi phạm Thỏa thuận này, sẽ từ bỏ mọi vi phạm khác của Thỏa thuận này.

Các điều khoản này thể hiện tất cả các điều khoản thỏa thuận giữa bạn và BQT về việc sử dụng website. Các điều khoản này hoàn toàn thay thế bất kỳ thỏa thuận nào khác về việc bạn sử dụng website, bằng văn bản hay không.

Liên hệ

Bạn có thể thông báo cho BQT theo các điều khoản này và gửi câu hỏi cho BQT tại [email protected].

BQT có thể thông báo cho bạn theo các điều khoản này bằng cách sử dụng địa chỉ email bạn cung cấp cho tài khoản của mình trên website hoặc bằng cách đăng một tin nhắn đến trang chủ của website hoặc trang tài khoản của bạn.

Thay đổi

BQT đã cập nhật lần cuối các điều khoản này vào ngày 10 tháng 05 năm 2021 và có thể cập nhật lại các điều khoản này. BQT sẽ đăng tất cả các cập nhật lên website. Đối với các cập nhật có thay đổi đáng kể, BQT đồng ý gửi email cho bạn, nếu bạn đã tạo tài khoản và cung cấp địa chỉ email hợp lệ. BQT cũng có thể thông báo cập nhật với các tin nhắn hoặc cảnh báo đặc biệt trên website.

Khi bạn nhận được thông báo cập nhật các điều khoản này, bạn phải đồng ý với các điều khoản mới để tiếp tục sử dụng website.